Over het NMBC

In 2018 heeft een aantal aan- en omwonenden van de Nieuwe Markt het initiatief genomen om een buurtcomité op te richten. NMBC staat dan ook voor “Nieuwe Markt e.o. Buurt Comité“. Een comité bedoeld om de bewoners van de Nieuwe Markt en omstreken te vertegenwoordigen richting overheden, ambtenaren en bedrijven, maar ook andere organisaties, stichtingen en instellingen.

Doelstelling NMBC

Doel is het bevorderen van de geografische en sociale samenhang in de buurt. Onder andere door een informatie-uitwisseling met aan- en omwonenden via moderne media als website, e-mail en andere sociale media. Maar ook door de inrichting van dit gebied, haar bestrating, straatmeubilair, aangepast verkeer (en dergelijke) af te stemmen op het karakter van de voormalige Bisschopshof en het cultuurplein in wording.

Aanleiding

Eind 2017 besloot het gemeentebestuur van Deventer om het voormalige schoolgebouw van het Hegius-college te verkopen voor € 1,8 miljoen. Geïnteresseerden konden een plan indienen bij B&W en het college zou in mei 2018 een besluit nemen aan wie het pand zou worden verkocht. Voor aan- en omwonenden was er geen mogelijkheid om voorafgaande aan het besluit van B&W de plannen in te zien en daarop desgewenst commentaar te geven.

 

Een aantal aan- en omwonenden van de Nieuwe Markt en omgeving wilden toch hun opvatting over het hergebruik van het Hegius kenbaar maken. Hun voorkeur ging uit naar een herbestemming van het Hegius . Een herbestemming die paste in de opzet van de zogenaamde Cultuurdriehoek, een visie van de stedenbouwkundigen Asselbergs en Coenen. Daarom werd er gesproken met de stuwende kracht achter het EICAS, museum voor moderne kunst, die dit museum in het Hegius wilde vestigen.

Een en ander heeft geleid tot een Buurtmanifest
dat in maart 2018 aan media, alle politieke partijen,
de gemeenteraad en B&W en geïnteresseerden
in Deventer werd gezonden.

Besluit

Op 18 mei 2018 besloot B&W om het Hegius te verkopen aan 1618 Vastgoed dat in het pand het EICAS museum en appartementen wil realiseren. De initiatiefnemers van het Buurtmanifest waren erg tevreden met dit resultaat en willen graag in gesprek blijven met 1618 Vastgoed en het EICAS museum of het buurtcomite kan bijdragen aan de realisering van de plannen en daarmee een meerwaarde voor de buurt kan creëren.

Inmiddels is ook de nieuwe openbare bibliotheek geopend en staat het filmtheater De Viking in de steigers. De initiatiefnemers stelden vast dat de omgeving van de fraaie nieuwe bibliotheek er verwaarloosd bij blijft liggen. Dat geldt overigens voor meer straten in het gebied van de Nieuwe Markt e.o. Daarnaast is het iedereen een doorn in het oog hoe de omgeving van de nieuwe bibliotheek verder verrommelt door onder meer een lawine van schots en scheef geplaatste fietsen. De initiatiefnemers vrezen een vergelijkbare situatie rond De Viking als deze ter zijner tijd opent, temeer omdat er op dit moment geen plannen lijken te bestaan hoe de fietsen van bezoekers worden gestald.

Nico van Esmond
Nico van Esmond
Nieuwe Markt 29
Harry Tielkes
Harry Tielkes
Graven 14
Jan Huurdeman
Jan Huurdeman
Graven 20
Arnoud van Sisseren
Arnoud van Sisseren
Graven 11
Harry de Boer
Harry de Boer
Nieuwe Markt 24
Rob Emaus
Rob Emaus
Nieuwe Markt 31
Olaf van Putten
Olaf van Putten
Nieuwe Markt 16
Nicole Rave
Nicole Rave
Nieuwe Markt 16
Koos Hoogland
Koos Hoogland
Nieuwe Markt 23
Stef Bloo
Stef Bloo
Nieuwe Markt 22